Vi är inte en enhetlig grupp

Jag vet inte riktigt vart jag ska börja. För det första så blir jag så ledsen på världen och all den diskussion kring Genus som Blondinbella har tillsammans med sin sambo Odd starta upp. För det andra så är jag uppriktigt glad att jag har människor i min bekantskap som förstår att jag blir irriterad och sårad när någon drar “oss feminister” över en kam. 

För vi är inte en enhetlig grupp. Vi delar inte alla samma syn på människan och individen. Vi delar inte samma syn på kapitalism och kön. Vi har precis som många andra ideologier olika falanger som går emot varandra och vi är inte överrens. Här kanske jag ska redogöra för vad jag anser om människan/samhället: i all enkelhet tror jag att det kapitalistiska systemet hjälper oss att befästa könsskillander i och med att kapitalismen premierar det som anses manligt och detta gör att kvinnor/kvinnligt automatiskt diskvalificeras. Sedan anser jag att kön är något som är socialt konstruerat, vi föds med ett fysiskt kön, ja, det tänker jag inte argumentera emot. Men bara för att du föds med en kuk/fitta betyder det inte att du är på ett visst sätt eller gör att du är mer/mindre bra på att laga mat, räkna matte, sitta på en VD post eller ta hand om barn. Med all enkelhet, ditt fysiska kön definierar inte dig. Jag tror även på en feminism som försöker arbeta intersektionellt, vilket betyder att en tar hänsyn till många olika faktorer i personers liv som påverkar dem på varierande vis. Jag tror på en feminism som är antirasistisk och jag tror på vikten av att ifrågasätta sin egen position som vit antirasistisk feminist. En behöver vara medveten om att ens position alltid är premierad en annan, på något vis. 

Det var väl ganska grundläggande och enkelt? Åter till mitt problem med Blondinbella och Odd. Ja, jag vet inte riktigt vad jag ska säga förutom att de båda säger att de ha fört en diskussion med vänner och med sig själva samt att de har funderat på dessa frågor länge. I min mening märks det inte. Deras argument är inte genomtänkta, de har läst den kritik de fått snabbt och inte lyckats fördjupa sig i den. Jag förstår att det är lätt att skumläsa och dra slutsatser ifrån den minimala informationen som faktiskt fastnat, men allvarligt talat, skärp er. Jag läste precis detta inlägg som Blondinbella skrivit, ett lägg där hon sammanställer delar av en diskussion från ett av hennes kommentarsfält. Jag förstår verkligen inte. Denna “Jonte” använder sig uppenbarligen av härskartekniker i diskussionen vilket sticker mig lite i ögonen. Samt det han avslutar sitt sista inlägg med om hur att det måste vara könsligt betingat att männen är mer våldsamma än kulturellt och tar där upp ett exempel på en artikel om en oupptäckt stam i Amazonas. Det jag har lärt mig om något under mina år som Genusstudent är att ifrågasätta och vara kritisk. Så, 1. Vem var det som upptäckte denna stam? 2. Hur ser deras könssyn ut? 3. Kand et vara så att personen som “upptäckte” denna stam applicerar sina egna normer och tänk på en stam för att göra den mer lättförståelig? 

Om det då är någon som undrar över dessa punkter så kan jag referera er till en artikel som heter ”Sexing the X: How the X Became the ”Female Chromosome”” av Sarah S. Richardson i nummer 4, volym 37 av tidskriften Signs från 2012. Där författaren bland annat talar om hur en forskares bakgrund och historiska tidsrum påverkar hur denne tolkar och ser på biologi och denne kan köna vissa aspekter av den mänskliga kroppen. Ett exempel på detta är hormonerna östrogen och testosteron, som anses vara kvinnligt respektivt manliga hormoner, trots att ny forskning visar att dessa inte är könsspecifika och att de olika mängderna en har av dem påverkar ditt eget könsuttryck. 

Nu orkar jag faktiskt inte skriva mer om detta för det är så pass grundläggande om en tar sig tiden att läsa och undersöka saker med kritiska ögon. Vi är alla färgade av våra erfarenheter och åsikter, såklart. För mig är detta självklart och ibland har jag svårt att acceptera att andra inte håller med mig. Det är därför jag försöker ta mig tiden att skriva detta något “lättillgängligt” och basic.

Advertisements