Mångfald i the Lizzie Bennet Diaries

Förra veckan skrev jag om representationen av kvinnlig sexualitet och slut-shaming i Lizzie Bennet Diaries och tänkte därför fortsätta lite på LBD spåret när serien fortfarande håller på. Vad det gäller etnisk mångfald så har skaparna av LBD lyckats ganska bra, åtminstone på ytan. Charlotte och Maria Lucas har blivit systrarna Lu, medan familjen Bingley blivit familjen Lee med syskonen Bing och Caroline. Darcys kusin i boken – Fitzwilliam Darcy – har blivit hans afroamerikanska kompis, Fitz Williams.

Tyvärr anser jag att Bing Lee har blivit lite sådär lagom white-washed. Han kan fortfarande passera som asiatisk, men hans runda, ljusblå ögon gör att han ändå kan ses som åtråvärd enligt ett västerländskt vithets- och skönhetsideal. Hans blandade utseende skulle inte behöva vara ett problem, om det inte var för en liten sak: samtliga manliga karaktärer som utgör ett romantiskt intresse – Bing Lee, William Darcy and George Wickham – är blåögda och (relativt) vita. Det gör att de tre paren i fokus – Bing och Jane, Darcy och Lizzie, Wickham och Lydia – alla är vita, heterosexuella par. Bing är dessutom sällan fysiskt närvarande i videobloggen och blir därför närmaste en bikaraktär, så det är framför allt de vita karaktärerna som syns.

Fitz är, som tidigare nämnt, den enda afroamerikanska karaktären i serien. Den etniska fördelningen bland karaktärerna är ändå ganska bra, med tanke på hur få karaktärer som faktiskt är med. Dock får karaktären Fitz representera två minoriteter på en gång – han är även homosexuell. Förutom Fitz, vars pojkvän nämns i förbifarten i ett blick-or-you’ll-miss-it ögonblick (vilket för övrigt är ett väldigt bra sätt att göra det på, enligt mig – Fitz sexuella läggning normaliseras helt och hållet av samtliga karaktärer), så finns det ingen sexuell mångfald i the Lizzie Bennet Diaries.

I diskussioner på tumblr när serien precis hade börjat var det många som önskade sig att Caroline i den här versionen skulle vara intresserad av Lizzie istället för Darcy (som i Lost in Austen), men det har visat sig inte vara fallet. Andra har konstaterat att flera av karaktärerna möjligtvis kan vara bisexuella, men tjejerna pratar enbart om killar och argumentet “bara för att de inte säger det betyder det inte att det inte finns där” håller inte riktigt. Ja, någon av de kvinnliga karaktärerna skulle kunna vara bisexuella, men de pratar bara om killarna. På sistone har det också uppstått en diskussion om en framtida relation mellan Gigi och Lydia, men det är inte heller något som det finns några som helst tecken på att det skulle finnas.

Just för att LBD ska vara en så (enligt dem själva) modern, cutting-edge version av Stolthet och Fördom är det tråkigt att de misslyckas så med representationer av sexualiteter i serien. Förutom bristen på andra sexuella läggningar är, som jag skrivit om tidigare, deras framställning av kvinnlig sexualitet också väldigt tveksam.

Advertisements